ZOEKEN
   
Artikelen
Inloggen
E-mailadres:
Wachtwoord:
Welkom
Welkom op de website van Huurdersraad Viveste

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vereist dat er een officieel orgaan is waardoor huurders bij een woningstichting inspraak kunnen hebben.

De Huurdersraad Viveste heeft zich in de afgelopen zes jaar ten doel gesteld de collectieve belangen te behartigen van de bewoners van een door de woningstichting Viveste te Houten verhuurde woning. Ook heeft de Huurdersraad zich ingezet om het door de bewoners gewenste woonklimaat te bevorderen. Dit is gebeurd door regelmatig met de wijkraden het beleid van de verhuurder te bespreken en het doen van voorstellen en het geven van adviezen aan de directie van Viveste naar aanleidingen van opmerkingen over het gevoerde beleid.

Op 25 november 2013 worden de wijkraden opgeheven en daarmee komt er ook een einde aan de Huurdersraad. Hiervoor in de plaats komt de Klankbordgroep Viveste. Binnenkort verschijnt de laatste Info onder verantwoordelijkheid van de Huurdersraad. Daarin zullen wij u nogmaals uitleggen hoe en waarom is besloten om de organisatie rond de huurdersparticipatie een nieuwe vorm te gaan geven.

stoelfoto.jpg
Op welke stoel wilt u gaan zitten?
De foto die u hierbij ziet afgebeeld zult u in de komende weken regelmatig voorbij zien komen. Hij staat symbolisch voor de vijf mensen die wij zoeken om de doelstelling van de Klankbordgroep vorm te gaan geven. Niet iedereen heeft de kennis die wij zoeken, maar wij zijn er van overtuigd dat deze vijf mensen als team op een constructieve manier in gesprek kunnen gaan met de leiding van Viveste om de belangen van de huurders te vertegenwoordigen. 

Wilt u meer weten dan kunt u nu al informatie verkrijgen op www.Viveste.nl. Is dit niet voldoende dan kunt u contact opnemen met ons bestuurslid nienkeliesker@gmail.com. Zij kan u informeren over de omvang van de werkzaamheden en de frequentie waarin naar uw mening wordt gevraagd.

Wilt u zien waar de Huurdersraad het afgelopen jaar mee bezig is geweest? In het jaarverslag van 2012 kunt u het allemaal lezen. Download hier ons jaarverslag!

 

Wij zien vol verwachting uit naar de reacties en hopen dat de overgang naar de Klankbordgroep Viveste geruisloos zal verlopen.


Jan R. Lenstra
Voorzitter Huurdersraad Viveste

Reparatieverzoek?

Bent u huurder van een woning van Viveste en is er in uw huis iets kapot?

Dan kunt u op drie manieren een reparatieverzoek indienen:

  1. Formulier via deze link
  2. per telefoon: 634 90 00
  3. via de balie van Viveste, Dorpsstraat in HoutenAdresgegevens
Secretariaat
Huurdersraad Viveste
Weegbreehof 11
3991 GL Houten

Wilt u contact met de huurdersraad?

Stuur ons een e-mail via CONTACT Uw reactie wordt op prijs gesteld.


Secretariaat Huurdersraad Viveste | Weegbreehof 11 | 3991 GL Houten | Fotografie Andre Blom Houten